Send e-post

Copyright © 2009 B Sønsteby

Jakt
Jakta 2017
Jakta 2016
Jakta 2015
Jakta 2014
Jakta 2013
Jakta 2012
Jakta 2011
Jakta 2010
Jakta 2009
Jakta 2008
Jakta 2007
Jakta 2006
Jakta 2005
Jakta 2004
Jakta 2003
Sporing av bjørn
Gamlekara
Elgjaktlaget
Rådyrjaktlaget

Jervejakt

Ikke akkurat noe vi gjør ofte. Den holder seg stort sett lengre inn i fjellet så lenge det er jakttid, og kommer utover mt bygdene og tilgjengelige områder lengre ut på ettervinteren/våren. Det har sikkert noe med mattilgangen å gjøre. Denne sesongen fikk vi imdlertid besøk en dag midt i januar og det måtte jo sjekkes opp.Sprettkaldt å sitte på post når det er nærmere -20 enn -10. Skit au, vi satsa på at den skulle komme her, og det hadde den gjort også om jeg hadde vært her et døgn tidligere. Vi var med andre ord på etterskudd, men slik et jakta.


Like nedenfor posten min hadde den passert.


På isen i ei grøft hadde den gått. Der var det selvsagt lettest å gå uten å bli oppdaget, dersom det hadde vært folk på vakt,
og der er det også minst snø. Opportunisten fornekter seg ikke.


Til toppen av siden