Copyright © 2012 B Sønsteby

Send e-post

Oppdatert:
9/2 - 2018


og og
Fra det forrige forsidebildet er jeg gått noen år lengre tilbake i tiden.
8. oktober 1981 skjøt jeg min hittil flotteste okse.
20 spir og 294 kilo slaktevekt :-)
Ikke i los, men på smygjakt nederst i Hangenholslia.